Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy
Aktuality
International Studies
Studium
Celoživotní vzdělávání
Erasmus
Bakalářské a diplomové práce
Přijímací řízení
Pracovníci katedry
Ze života katedry
Časopis Hudební výchova
Spolupráce
Kontakt
Komorní sbor Tisk
Napsal Administrator   
Pondělí, 24. říjen 2011

(aktualizace 2010)

 

OB2308147 – volitelný předmět

Zkoušky: středa 18 – 19.30 Barrandov, učebna č.3, ZUŠ Music Art. Adresa: Praha 5 – Barrandov, V Remízku 926. Spojení – konečná tram. 12,14.

 

Cíl předmětu: Všestranný rozvoj osobnosti sborového zpěváka se zaměřením na pohotovost čtení sborových partů, kulturu hlasového projevu a umělecké ztvárnění zajímavého a náročného repertoáru ženského sboru s velkým podílem samostatné přípravy.

Sylabus: Rozezpívání vedené studentkami sbormistrovství, aplikace poznatků z hlasové výchovy ve sboru. Hlasová cvičení vycházející ze studovaného repertoáru. Nácvik skladeb připravovaných na koncert v daném semestru. Dělené a společné zkoušky, víkendové soustředění (obvykle jednou za semestr). Repertoár zahrnuje skladby všech slohových období s převahou skladeb autorů 20. století. Skladby studované v ZS 2010 pro slavnostní koncert u příležitosti oslav 20. výročí oboru Sbormistrovství: V. Neumann – Nářek opuštěné Ariadny, A. Tučapský – Oj, letěla bílá hus. Skladby na vánoční koncert: B. Martinů – Tři písně posvátné, koledy.

Noty jsou k dispozici na webových stránkách komorního orchestru Smíchovská komorní filharmonie (www.smikof.cz) nebo na webových stránkách (www.pedf.cuni.cz/khv). Zde najdete v obou případech odkaz na pěvecký sbor. Noty pro ženský sbor najdete v „knihovně studijních materiálů“.

Požadavky k zápočtu:

Průběžná bezpečná znalost studovaných skladeb. Předzpívání z repertoáru v zápočtovém týdnu u nově zapsaných studentek. Písemný záznam a hodnocení jednoho sborového koncertu profesionálního tělesa. Koncert je možné nahradit absolventským koncertem spolužáka, sborovým festivalem, sborovou soutěží. Studenti nehudebních aprobací mohou sborový koncert nahradit orchestrálním.

Vstupní  požadavky:

Žádné - u studentek zapsaných v předchozím semestru.

U nově zapsaných  předzpívání lidové písně libovolně zvolené a zpěv sborové skladby z listu. Komorní sbor je výběrové těleso, kam jsou přijímány po předzpívání sbormistryni zpěvačky s výbornými hlasovými předpoklady a celkovou hudebností, obvykle s významnější sborovou nebo  sólovou  praxí. Podmínkou je pohotovost ve čtení notového zápisu a schopnost samostatného studia skladeb.

Aktualizováno ( Úterý, 25. říjen 2011 )
 
< Předch.   Další >