Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy
Aktuality
International Studies
Studium
Celoživotní vzdělávání
Erasmus
Bakalářské a diplomové práce
Přijímací řízení
Pracovníci katedry
Ze života katedry
Časopis Hudební výchova
Spolupráce
Kontakt
Intonace a sluchová výchova I. - Veverková Tisk
Napsal Administrator   
Pondělí, 24. říjen 2011


Vyučující: Jana Veverková

 

Základní literatura: Stanislav Pecháček: Vokální intonace a sluchová analýza I. díl. UK v Praze, 2006, ISBN 80-7290-261-X.

Studijní program jednotlivých lekcí:

1. Opakování durových stupnic. Solmizační slabiky. Skripta s. 10 -22.

2. Durový tónický kvintakord a jeho melodické obměny. Rozšířený T5 v dur. S. 40-41.

3. Kombinace stupnicových postupů a rozloženého T5. Obraty kvintakordu. S. 44-47.

4. Intervaly v. a m. tercie v kvintakordu, č.4,5,8.S. 66-71.

5. Intervaly velká a malá sekunda. S. 37.

6. Terciové postupy v dur. S. 76-78.

7. Mollové stupnice. S. 23-25.

8. Mollový kvintakord. Intonace v moll. Strana 52-62.

9. Terciové postupy v moll. S. 82-89.

10. Zmenšený a zvětšený kvintakord. Kvintakordy na všech stupních dur. stupnice. S. 93-102.

11. Intervaly velká a malá sexta. S. 112-113.

12. Opakování. Zápočtový test.

13. Zápočtová hodina.

 

Sluchová analýza vychází z probíraných cvičení ve skriptech. Zápis stupnic, intervalů, akordů, melodických motivků. Průběžně rytmická cvičení. Melodicko rytmické diktáty jednohlasé až dvojhlasé.

Požadavky k zápočtu: průběžné zvládnutí zadané látky a doplňujícího sborového materiálu, zpěv z listu na úrovni probírané látky,  maximálně tři absence.

Požadavky k zápočtu: písemný test zahrnující látku 1. semestru. Ústní zkouška obsahuje obdobná cvičení prakticky. Ze skript všechna cvičení a všechny písničky, cvičení v oddílu Anylýza ne. Test i ústní zkouška  se konají v jeden den, jeden opravný termín. Součástí zkoušky je zpěv připravených sborových partitur : W.A. Mozart – Requiem.Z listu: lidové písně a snazší sborová partitura.

 

V Praze 17.9.2010                                                                                            Mgr. Jana Veverková

Aktualizováno ( Úterý, 25. říjen 2011 )
 
< Předch.   Další >