Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy
Aktuality
International Studies
Studium
Celoživotní vzdělávání
Erasmus
Bakalářské a diplomové práce
Přijímací řízení
Pracovníci katedry
Ze života katedry
Časopis Hudební výchova
Spolupráce
Kontakt
Harmonie a základy kontrapunktu I Tisk
Napsal Administrator   
Pondělí, 24. říjen 2011

 

Obsah disciplíny:

 1. Předmět disciplíny a specifika klasicko–romantické harmonie, zásady stavby akordů a jejich čtyřhlasé úpravy, melodické vedení hlasů a jejich rozsah
 2. Hlavní a vedlejší kvintakordy v dur a moll, jejich funkce a zvláštní spoje
 3. Spojování příbuzných a nepříbuzných kvintakordů, kadence
 4. Sekvence, míšení tónin, závěry
 5. Obraty kvintakordů
 6. Hlavní septakordy a nejčastější typy jejich rozvodů
 7.  Vedlejší septakordy a nejčastější typy jejich rozvodů
 8. Mimotonální dominanty a akordy chrom. terc. příbuznosti
 9. Modulace, vybočení, tóninový skok, chromatická modulace
 10. Diatonická modulace
 11. Neapolský a lydický sextakord a modulace neapol. sextakordem
 12. Alterované akordy, enharmonická modulace
 13. Zápočtový test

 

 

Literatura:

KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie.

NEDĚLKA, Michal. Příručka učitele praktickou harmonií.

JANEČEK, Karel. Harmonie rozborem.

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o harmonii.

 

 

Požadavky k zápočtu:

 • aktivní účast v seminářích
 • teoretické zvládnutí látky formou kontrolních testů v průběhu semestru a formou shrnujícího zápočtového testu na konci semestru
 • harmonický rozbor 1 (klasicko-romantické) notové ukázky s demonstrací výše uvedené harmonické problematiky
 • praktické ovládání učiva na klávesovém nástroji ve čtyřhlasé sazbě (rozšířená kadence, diatonická, chromatická modulace a modulace s použitím neapol. sextakordu)
 • improvizace 20 lidových písní s odpovídající klavírní stylizací, obsahující výše uvedenou harmonickou problematiku se zaměřením na využití chromatické nebo diatonické modulace
 
 
V Praze dne 22. 2. 2010
 
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Aktualizováno ( Úterý, 25. říjen 2011 )
 
< Předch.   Další >