Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy
Aktuality arrow Erasmus arrow ERASMUS - Konkurz
Aktuality
International Studies
Studium
Celoživotní vzdělávání
Erasmus
Bakalářské a diplomové práce
Přijímací řízení
Pracovníci katedry
Ze života katedry
Časopis Hudební výchova
Spolupráce
Kontakt
ERASMUS - Konkurz Tisk
Napsal Administrator   
Středa, 28. leden 2015

Informace o konkurzu pro rok 2015/2016 bude aktualizována ve shodě s harmonogramem zahraničnícho oddělení.

 

Organizační připomínky:

  1. Seznam partnerských škol - viz www.
  2. Je vhodné, aby se zájemci předem seznámili s podmínkami studentské mobility, které jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

Přihlášku na volném listě s uvedením jména, studijního oboru, ročníku studia a školy, na niž se uchazeč hlásí (lze uvést i více možností), je možné odevzdat osobně nebo prostřednictvím podatelny.

  1. Pobyt na partnerské škole lze volit v zimním i letním semestru 2015/2016.
  2. Uchazeč musí mít v době, kdy hodlá vycestovat, uzavřen alespoň první ročník studia na zdejší fakultě.
  3. Na zahraniční univerzitě lze studovat i předměty druhého aprobačního oboru a předměty, které odpovídají tzv. univerzitnímu základu.

 

Požadavky ke konkurzu:

  1. Četba a překlad nebo interpretace odborného textu v cizím jazyce.
  2. Připravené vyprávění v cizím jazyce o vlastních hudebních zkušenostech a o plánech do budoucna.
  3. Zvládnutí základní hudební terminologie v cizím jazyce.

 

Poznámka:

Na univerzitě v Polsku lze studovat některé kurzy v ruštině, francouzštině, angličtině či němčině.

 

 

 

 

 

V Praze 6. února  2009                                                          PhDr. Gabriela Kubátová,PhD.

 

 

TUTO INFORMACI NALEZNETE TAKÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KHV:

www.pedf.cuni.cz/khv

Aktualizováno ( Čtvrtek, 29. leden 2015 )