Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy
Aktuality
International Studies
Studium
Celoživotní vzdělávání
Erasmus
Bakalářské a diplomové práce
Přijímací řízení
Pracovníci katedry
Ze života katedry
Časopis Hudební výchova
Spolupráce
Kontakt
Harmonie a základy kontrapunktu II Tisk
Napsal Administrator   
Pondělí, 24. říjen 2011

 

Stručná anotace předmětu:

Cíl spočívá v osvojení nejdůležitějších poznatků a dovedností v oblasti soudobé harmonie a vývoje kontrapunktu na základě analýzy skladeb odpovídajících stylových období a na základě  plnění elementárních praktických úkolů při zpracování prostředků příslušných oblastí harmonie a kontrapunktu v písemné podobě a se zvukovou kontrolou při instrumentálním a vokálním provádění.

 

Obsah předmětu:

Alterace. Neterciová akordická stavba, akordické kombinace, církevní a moderní evropská modalita, bitonalita a polytonalita, rozšířená tonalita, atonalita, serialita, aleatorika. Základní principy vokálního, instrumentálního a soudobého kontrapunktu. Analýza skladeb instrumentální a vokální literatury s využitím aktuálních vědomostí a dovedností ve vztahu k aktuálnímu repertoáru v rámci nástrojové, pěvecké a sborové přípravy.

 

Sylabus:

 

  1.  Alterace

  2.  Neterciová akordická stavba, akordické kombinace. Bitonalita, polytonalita, rozšířená tonalita.

  3.  Atonalita, serialita.

  4.  Církevní a moderní evropská modalita.

  5.  Základní principy vokálního, instrumentálního a soudobého kontrapunktu.

 

 

Požadavky k zápočtu:

  • aktivní účast v seminářích
  • orientace v notovém materiálu na příkladu harmonického rozboru vybrané skladby
  • orientace v notovém materiálu na příkladu rozboru vybrané skladby komponované na modálním, seriálním a kontrapunktickém principu
  • vlastní autorské drobné elementární skladby:

1.  na modálním principu,

2.  na seriálním (řadovém) principu

3.  kánon

4.  expozice 4-hlasé fugy

 

Literatura:

 

BURLAS, L. K niektorým črtám hudobného štýlu Bélu Bartóka. In: Metódy anlýzy a interpretácie hudby, I.  Bratislava : Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 1997. ISBN 80-85182-51-3.

FERKOVÁ, E. Harmonicko-tonálny pohyb jako obraz vývoja hudobnej formy. In: Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu, II. Bratislava : VŠMU, 1998, s. 117 – 126. ISBN 80-85182-57-2.

FERKOVÁ, E. Pokus o algoritmizáciu harmonickej analýzy hudby 20. storočia. In: Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu, I. Bratislava : VŠMU, 1997, s. 61 – 66. ISBN 80-85182-51-3.

FILIP, M. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Súborné dielo I. 1. vyd. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1997. 313 s. ISBN 80-967799-5-8.

GRABNER, H. Der lineare Satz. 2. vyd. Stuttgart : Ernst Klett Verlag, 1930. 187 s.

HŮLA, Z. Nauka o kontrapunktu. Praha : Supraphon, 1985. 323 s.  

JANEČEK, K. Harmonie rozborem. 1. vyd. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1963. 216 s.

JANEČEK, K. Základy moderní harmonie. 1. vyd. Praha : ČSAV, 1965. 383 s.

KOFROŇ, J. Učebnice harmonie. 6. vyd. Praha : Supraphon, 1981. 194 s.

KRESÁNEK,  J. Tonalita. 1. vyd. Bratislava : Opus, 1983. 406 s.

KUŠNAREV, CH. O polifonii. 1. vyd. Moskva : Muzyka, 1971. 135 s.

NEDĚLKA, M. Příručka klavírní improvizace I. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1997. 111 s. ISBN 80-7184-314-8.

NEDĚLKA, M. Vícehlas v lidové písni. In: Lidová píseň a hudební výchova. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, 1997, s. 44 – 52. ISBN 80-85783-16-9.

REUTER, F. Praktische Harmonik des 20. Jahrhunderts. b.v. Halle : Mitteldeutscher Verlag, 1952. 173 s.

RISINGER, K. Modelování aleatoriky (Příspěvek k teoretickým možnostem aleatoriky v oblasti relací tónových výšek). In: Živá hudba, VII. Praha : AMU, 1981, s. 263 – 288.

RISINGER, K. Nauka o harmonii XX. století. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1978.  659 s.

RISINGER, K. Nauka o kontrapunktu 20. století. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1984.

SMOLKA, J. Bitonalita. In: Živá hudba, VII. Praha : AMU, 1981, s. 289 – 313.

THILMAN, J. P. Probleme der neuen Polyphonie. b.v. Dresden : Dresdener Verlagsgesellschaft, 1949. 111 s.

TICHÝ, V. Harmonicky myslet a slyšet. 1. vyd. Praha : HAMU, 1996. 267 s. ISBN 80-85883-10-4.

TICHÝ, V. Modalita. In: Živá hudba, VIII. Praha: AMU, 1984, s. 117 – 191.

 

 

Aktualizováno ( Úterý, 25. říjen 2011 )
 
< Předch.   Další >