Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy
Aktuality arrow Studium arrow Ph.D. studium arrow Seznam doktorandů
Aktuality
International Studies
Studium
Celoživotní vzdělávání
Erasmus
Bakalářské a diplomové práce
Přijímací řízení
Pracovníci katedry
Ze života katedry
Časopis Hudební výchova
Spolupráce
Kontakt
Seznam doktorandů Tisk

 

Prezenční studium

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Marie Bartošová

Téma disertační práce: Odkaz terezínské hudby

Školitel: Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Kontakt:

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Nadezda Basalaeva

Téma disertační práce: Analýza a komparace ruské a české nauky o harmonii jako předpoklad profesního rozvoje učitele hudební výchovy

Školitel: Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Kontakt:

 

Titul, jméno a příjmení: Ing. Štěpán Buchar, DiS.

Téma disertační práce:

Školitel: Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Kontakt:

 

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Elena Gonata

Téma disertační práce:

Školitel:

Kontakt:

 

 

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Martin Grobár

Téma disertační práce: Rozvoj tvořivosti žáka základní školy prostřednictvím notačního programu Sibelius

Školitel: doc. PeadDr. Hana Váňová CSc.

Kontakt:

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Milena Kmentová

Téma disertační práce:

Školitel:

Kontakt:

 

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Jaroslava Lojdová

Téma disertační práce: Výzkum a nové trendy v hudebním vzdělávání ve Visegrádských zemích

Školitel: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.

Kontakt:


Titul, jméno a příjmení: Mgr. Stanislav Lustig

Téma disertační práce:

Školitel:

Kontakt:

 

Titul, jméno a příjmení: MgA. Jindra Nečasová

Téma disertační práce:

Školitel:

Kontakt:

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Egli Prifti

Téma disertační práce: Klavír v soudobé albánské hudbě (hudebně analytické a hudebně pedagogické reflexe)

Školitel: Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Kontakt:

 

 

Titul, jméno a příjmení: MgA. Michal Rezek

Téma disertační práce: Významné osobnosti české klavírní pedagogiky 20. století

Školitel: PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D.

Kontakt:

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Anna Romanovská Fliegerová

Téma disertační práce:

Školitel:

Kontakt:

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Zuzana Selčanová

Téma disertační práce:

Školitel: 

Kontakt:

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Martina Spiritová

Téma disertační práce: Školní pěvecký sbor jako prostředek zvyšování zájmu o hudbu a jako alternativa její výuky na čtyřletých gymnáziích

Školitel:Prof. PaedDr. Jiří Kolář

Kontakt:


Titul, jméno a příjmení: MgA. Ena Stevanovic

Téma disertační práce: Tréma u klavíristů a její prevence ve vzdělávacím systému

Školitel: Doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.

Kontakt:

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Barbora Šobáňová

Téma disertační práce:

Školitel:

 

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Jan Zástěra

Téma disertační práce:

Školitel:

 

 


Kombinované studium

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Radek Dlouhý

Téma disertační práce:

Školitel:

Kontakt:

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Zbyněk Hromádko

Téma disertační práce:

Školitel:

Kontakt:

 

Titul, jméno a příjmení: MUDr. Mgr. Pavel Jurák

Téma disertační práce: Vliv křesťanského folku na liturgické slavení v římsko-katolické církvi

Školitel: Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Solon Kladas

Téma disertační práce: Sborová tvorba v kontextu skladatelského odkazu Petra Ebena


Titul, jméno a příjmení: MgA. Jiří Kollert

Téma disertační práce:

Školitel:

Kontakt:

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Olga Kozánková Voplakalová 

Téma disertační práce: Klavírní duo. Aspekty historické, hudebně teoretické a pedagogické

Školitel: doc. MgA. Jana Palkovská

Kontakt: 

 

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Jana Lstibůrková - Secká

Téma disertační práce:

Školitel:

Kontakt:

 

 

 

Titul, jméno a příjmení: PhDr. Magdalena Saláková

Téma disertační práce: Vokální díla českých autorů na latinské texty v 2. polovině 20. století se zaměřením na tvorbu Jana Nováka

Školitel: Doc. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.

Kontakt:  


Titul, jméno a příjmení: Mgr. Libor Sládek

Téma disertační práce: Rockové oratorium EVERSMILING LIBERTY v mládežnických sborech

Školitel: Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Kontakt:  

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Tomáš Strašil

Téma disertační práce:

Školitel:

Kontakt:

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Ludmila Vacková

Téma disertační práce:

Školitel

Kontakt:

 

Titul, jméno a příjmení: Mgr. Miroslav Vencel

Téma disertační práce:

Školitel

Kontakt:

 

Titul, jméno a příjmení: MgA. Tomáš Víšek

Téma disertační práce:: Atraktivita a problematika klavírního díla Antonína Dvořáka

Školitel: doc. MgA. Jana Palkovská

 Kontakt:

 

Aktualizováno ( Pondělí, 03. listopad 2014 )
 
< Předch.