Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy
Aktuality
International Studies
Studium
Celoživotní vzdělávání
Erasmus
Bakalářské a diplomové práce
Přijímací řízení
Pracovníci katedry
Ze života katedry
Časopis Hudební výchova
Spolupráce
Kontakt
Nástrojová příprava - klavír Tisk
Napsal Libuše Loudilová   
Pondělí, 24. říjen 2011

 

Požadavky k přehrávkám ze hry na klavír

pro studijní obor ČJ, AJ, NJ, MAT, SB - Hudební výchova1. ročník - zkouška po 2. semestru

2 etudy s různou technickou problematikou

1 věta (v sonátové formě) z klasické sonáty nebo sonatiny

2 drobné skladby instruktivního charakteru autorů 20. století

10 písní se stylizovaným doprovodem

kadence - TSD, D7, vedl. kvintakordy a jejich transpozice

 

2. ročník - klasifikovaný zápočet po 4. semestru

1 skladba polyfonní

 1 skladba českého autora

2 drobné skladby autorů 19. století

20 písní se stylizovaným doprovodem, předehrou a dohrou, transpozice

Česká státní hymna

 

3. ročník - zkouška po 5. semestru

min. 5 skladeb (z každého okruhu alespoň 1)

hudba barokní

hudba období klasicismu

hudba romantická

hudba 20. století

hudba českých autorů

- je možno opakovat některé skladby nastudované v 1. a 2. ročníku (repertoár sestavit po dohodě s pedagogem)

10 ukázek ze skript J. Herdena: Rozbor skladeb

30 písní - předehry, stylizovaný doprovod, předehra, dohra, použití vedlejších funkcí, mimotonálních akordů,

transpozice do dalších 2 tónin pro vyšší a nižší polohu hlasu

 

 

Přehrávky před pedagogickou praxí v rámci předmětu Didaktika HV

 

4. ročník - před souvislou praxí v LS

2 skladby z repertoáru nastudovaného k přehrávkám z předešlých ročníků

20 z učebnic HV a zpěvníků pro ZŠ  "Já, písnička 2"

5. ročník - před souvislou praxí v ZS

5 skladeb k výstupům na SŠ z období:

baroka (J.S.Bach - invence, preludia a fugy, barokní tance, kontrast homofonie/polyfonie),

klasicismu (sonátová forma, rondo),

romantismu (českého a světového),

impresionismu a hudby 20. století

25 písní různých žánrů z materiálů pro SŠ a zpěvníku "Já, písnička 3"

hra vokálních partitur (např. Já, písnička 3, prof. Herden: Sémantický rozbor Čítanka příkladů)

 

 

Aktualizováno ( Úterý, 25. říjen 2011 )
 
< Předch.   Další >