Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy
Aktuality
International Studies
Studium
Celoživotní vzdělávání
Erasmus
Bakalářské a diplomové práce
Přijímací řízení
Pracovníci katedry
Ze života katedry
Časopis Hudební výchova
Spolupráce
Kontakt
Hudební psychologie Tisk
Napsal Administrator   
Pondělí, 24. říjen 2011

1. Hudební psychologie jako hraniční vědní disciplína a její metodologické problémy.

2. Výzkumné metody v hudební psychologii.

3. Historický vývoj hudební psychologie v zahraničí (hlavní představitelé a díla).

4. Vývoj české hudební psychologie (hlavní představitelé a díla).

5. Hudební vlohy, schopnosti, dovednosti a návyky, hudební činnosti - vymezení pojmů.

6. Hudebnost (názory na hudebnost), hudební nadání, talent, genialita - vymezení pojmů.

7. Klasifikace hudebních schopností.

8. Diagnostika hudebnosti.

9. Nedostatečný rozvoj hudebnosti, amúzie.

10. Hudební ontogeneze - periodizace a charakteristika jednotlivých etap.

11. Hudební sluch.

12. Rytmické cítění.

13 Tonální cítění.­

14. Harmonické cítění.

15. Hudební paměť

16. Hudební představivost.

17. Hudební myšlení.

18. Hudebně tvořivé schopnosti.

19. Psychologie formování hudebních dovedností.

20. Psychologie hudebního vnímání.

21. Psychologie pěveckých činností.

22. Psychologie instrumentální hry.

23. Psychologie hudební tvořivosti.

24. Psychologie hudebního prožitku.

25. Motivace k hudebním činnostem.

 

Základní studijní literatura:

Sedlák, F. Základy hudební psychologie. Praha: SPN 1990.

Sedlák, F. Úvod do psychologie hudby. Praha, 1. díl 1981, 2.díl1986.

Sedlák, F. Hudební vývoj dítěte. Praha: Supraphon 1974.

Sedlák, F. Psychologie hudebních schopností a dovedností. Praha: Supraphon 1989. Poledňák, I. Stručný slovník hudební psychologie. Praha: Supraphon 1984.

Holas, M. Psychologie hudby v profesionální hudební výchově. Praha: SPN 1991.

Holas, M. Úvod do psychologie hudby. Praha. SPN 1989.

Aktualizováno ( Úterý, 25. říjen 2011 )
 
< Předch.   Další >