Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy
Aktuality arrow Aktuality arrow Pedagogická praxe na středních školách
Aktuality
International Studies
Studium
Celoživotní vzdělávání
Erasmus
Bakalářské a diplomové práce
Přijímací řízení
Pracovníci katedry
Ze života katedry
Časopis Hudební výchova
Spolupráce
Kontakt
Pedagogická praxe na středních školách Tisk
Napsal Darina Maršálková   
Pátek, 18. září 2015

 

Průběžná oborová pedagogická praxe na středních školách se uskuteční v zimním semestru  2015/16  ve dvou termínech. Od 2.11. do 13.11. a od 16.11. do 27.11.

 Připomínám studentům, aby věnovali pozornost přihlášení do SISU, zároveň žádám všechny studenty, aby se přihlásili mailem MgA. Ivě Volavé  do 2.10. k vykonání praxe, abych tak mohla zajistit zavčas fakultativní učitele. Uveďte zároveň  termín , který event. upřednostňujete. Praxi je možné vykonávat i mimo fak.školy, avšak pouze po dohodě se mnou. S vykonáním této praxe musí být srozuměn ředitel školy, nikoli pouze zodpovídající profesor.
PODMÍNKY ZÁPOČTU.
1. Studenti odučí  samostatně 12 hodin a zúčastní se 6 hodin náslechů. Přípravy hodin a záznamy z hospitací budou materiály k udělení zápočtu.
2. Studenti předají MgA. Ivě Volavé spolu s hodnocením vedoucího profesora praxe  i vlastní písemnou reflexi o průběhu praxe.
3. Studenti se zúčastní všech mimovyučovacích aktivit školy
4. Před začátkem praxe vyzvednou v kanceláři katedry dva formuláře Dohoda o provedení práce, oba předají svým garantům a vyplněné odevzdají MgA. Ivě Volavé osobně, nebo do pošty do týdne po ukončení praxe.
5. Kontakt s MgA. Ivou Volavou v konsultačních hodinách, e mailem,  event.722 958530
6. Rozdělení studentů do škol bude zavčas oznámeno na WEBU katedry a nástěnce katedry Hv. Zde budou uvedena kontaktní čísla a e maily, aby bylo možno se domluvit s dotyčnými profesory  ještě před začátkem praxe.

MgA. Mgr.Iva Volavá
vedoucí praxe

 

 
< Předch.   Další >