Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy
Aktuality
International Studies
Studium
Celoživotní vzdělávání
Erasmus
Bakalářské a diplomové práce
Přijímací řízení
Pracovníci katedry
Ze života katedry
Časopis Hudební výchova
Spolupráce
Kontakt
Doc. MgA. Jana Palkovská Tisk
Napsal Administrator   
Středa, 24. květen 2006

Jana Palkovská

doc., MgA.

vedoucí katedry

 

Studium:

 • Gymnázium Praha, Korunní – maturita 1971
 • Konzervatoř v Praze – maturita 1972
 • Hudební fakulta Akademie múzických umění - 1973-1978
 • Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy Výmar (Německo), postgraduální studium komorní hry  - HAMU, stáž na Institutu Gněsiných, Moskva (Rusko)

 

Interpretační soutěž ministerstva kultury, obor komorní hra – I. cena

Cena Českého hudebního fondu za interpretaci soudobé české hudby

 

Zaměstnání:

 • Koncertní klavírista - svobodné povolání v letech 1978–1982
 • Pedagogická fakulta České Budějovice (studijní obor Učitelství ZUŠ) – externí spolupráce
 • Konzervatoř Teplice 1982–1983 (hlavní obor klavír, komorní hra)
 • UK, Pedagogická fakulta od r. 1983
 • 1987-1990 vedoucí oddělení nástrojové přípravy oboru Hudební výchova
 • 1990–1993, 2000–2007 vedoucí oddělení umělecké výchovy – obor Hra na nástroj
 • od r. 2007 vedoucí katedry hudební výchovy

 

 

koncertní činnost v ČR i v zahraničí – komorní hra, premiéry skladeb českých autorů, účast na prestižních festivalech a koncertních cyklech (komorní cyklus České filharmonie, Janáčkův máj, Dny soudobé tvorby), nahrávky pro rozhlas a televizi, rozsáhlý repertoár sólový i komorní

 

vystoupení na konferencích, vedení ESF při Kongresu EAS v Praze 2005, publikační činnost, řešitel a spoluřešitel grantů a projektů

 

školitel v doktorském studijním programu Hudební teorie a pedagogika

 

výuka v magisterském a bakalářském studijním programu – hra na klavír, komorní hra, klavírní spolupráce, dějiny a literatura klavíru

 

výuka v anglickém studijním programu oborů Hra na nástroj a Hudební výchova

 

garant magisterského a bakalářského studijního programu pro obor Hra na nástroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno ( Pondělí, 04. listopad 2013 )
 
< Předch.   Další >