Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy
Aktuality arrow Studium arrow Studenti se spec. potřebami
Aktuality
International Studies
Studium
Celoživotní vzdělávání
Erasmus
Bakalářské a diplomové práce
Přijímací řízení
Pracovníci katedry
Ze života katedry
Časopis Hudební výchova
Spolupráce
Kontakt
Studenti se spec. potřebami

 

 

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami:

 

Doc. MgA. Jana Palkovská, vedoucí katedry HV

jana.palkovska@pedf.cuni.cz