Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy
Aktuality
International Studies
Studium
Celoživotní vzdělávání
Erasmus
Bakalářské a diplomové práce
Přijímací řízení
Pracovníci katedry
Ze života katedry
Časopis Hudební výchova
Spolupráce
Kontakt
Současnost

 

AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

 

SBORMISTROVSKÁ SOUTĚŽ

Sbormistrovská soutěž studentů pedagogických fakulta se konala ve dnech 4. a 5. listopadu 2013 v prostorách hostující Pedagogické fakulty UK v Praze.

Foto z průběhu soutěže

 

Výsledky soutěže:

1. místo Aleksandra Konyukovskaya (UK v Praze, PedF)

2. místo – Marina Shcherbakova (UK v Praze, PedF)

3. místo – Jan Kyjovský (UK v Praze, PedF)

 

Foto ze závěrečného slavnostního koncertu s předáváním ocenění

Praha, Karolinum, 5. listopadu 2013