Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy
Aktuality arrow Pracovníci katedry arrow Interní zaměstnanci
Aktuality
International Studies
Studium
Celoživotní vzdělávání
Erasmus
Bakalářské a diplomové práce
Přijímací řízení
Pracovníci katedry
Ze života katedry
Časopis Hudební výchova
Spolupráce
Kontakt
Interní zaměstnanci

 

VEDENÍ KATEDRY

Vedoucí katedry:

doc. MgA. Jana Palkovská

jana.palkovska@pedf.cuni.cz

Zástupce vedoucí katedry:

prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.

stanislav.pechacek@pedf.cuni.cz

Tajemník katedry:

PhDr. Leona Saláková, Ph.D.

leona.salakova@pedf.cuni.cz

Vedoucí oddělení Hudební výchova

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
alena.ticha@pedf.cuni.cz

Vedoucí oddělení Sbormistrovství

MgA. Mgr. Marek Valášek, Ph.D.
marek.valasek@pedf.cuni.cz

Vedoucí oddělení Hra na nástroj

MgA. Vít Gregor, Ph.D.
vit.gregor@pedf.cuni.cz
Vedoucí oddělení 1. stupeň ZŠ 

doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.

hana.vanova@pedf.cuni.cz
Vedoucí oddělení MŠ

doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.

milos.kodejska@pedf.cuni.cz 
     

Sekretářka:

Darina Maršálková

darina.marsalkova@pedf.cuni.cz

 

 

STRUKTURA PRACOVIŠTĚ

 

 

Profesoři:

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

michal.nedelka@pedf.cuni.cz
 

prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.

stanislav.pechacek@pedf.cuni.cz
  prof. Jiří Tomášek
 
   

 

Docenti:

doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.

milos.kodejska@pedf.cuni.cz
 

doc. MgA. Věra Kopecká

vera.kopecka@pedf.cuni.cz

 

doc. MgA. Jana Palkovská

jana.palkovska@pedf.cuni.cz
 

doc. MgA. Marka Perglerová

marka.perglerova@pedf.cuni.cz

  doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.

libuse.ticha@pedf.cuni.cz

 

doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.

hana.vanova@pedf.cuni.cz

 

 

 

Odborní asistenti, asistenti a lektoři:

PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

petra.belohlavkova@pedf.cuni.cz

 

PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D.

vit.gregor@pedf.cuni.cz

 

Mgr. Kateřina Hurníková, Ph.D.

katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz

 

PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.

gabriela.kubatova@pedf.cuni.cz
 

PhDr. Leona Saláková, Ph.D.

leona.salakova@pedf.cuni.cz
  PhDr. Magdalena Saláková

magdalena.salakova@pedf.cuni.cz

 

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.

alena.ticha@pedf.cuni.cz
 

MgA. Mgr. Marek Valášek, Ph.D.

marek.valasek@pedf.cuni.cz

 

Mgr. et Mgr. Jana Veverková

jana.veverkova@pedf.cuni.cz

 

MgA. Mgr. Iva Volavá

iva.volava@pedf.cuni.cz 

Aktuality