Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta - Katedra hudební výchovy
Aktuality arrow Bakalářské a diplomové práce arrow Pokyny pro zadání bakalářské / diplomové práce
Aktuality
International Studies
Studium
Celoživotní vzdělávání
Erasmus
Bakalářské a diplomové práce
Přijímací řízení
Pracovníci katedry
Ze života katedry
Časopis Hudební výchova
Spolupráce
Kontakt
Pokyny pro zadání bakalářské / diplomové práce

pro akademický rok 2013/2014

 
 

Katedra HV vypisuje témata bakalářských a diplomových prací pro následující studijní programy a obory:

 • studijní program Specializace v pedagogice, obor Hudební výchova;
 • studijní program Specializace v pedagogice, obor Hra na nástroj;
 • studijní program Specializace v pedagogice, obor Sbormistrovství;
 • studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství pro mateřské školy;
 • studijní program Vychovatelství, obor Vychovatelství;
 • studijní program Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ;
 • studijní program Učitelství pro střední školy, obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – hudební výchova;
 • studijní program Učitelství pro střední školy, obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – hra na nástroj;
 • studijní program Učitelství pro střední školy, obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – sbormistrovství.

 

 

Studenti oboru Hudební výchova v kombinaci s jazykem volí téma z oboru Hudební výchova, nebo ze svého druhého studijního oboru.

Studenti oboru Hudební výchova v kombinaci s Hrou na nástroj nebo se Sbormistrovstvím mohou volit téma jak z oboru Hudební výchova, tak z oborů Hra na nástroj a Sbormistrovství.

Rozsah bakalářské práce je stanoven pro všechny obory na 40 stran, rozsah diplomové práce na 60 stran.

Obhajoba práce se koná v samostatném termínu a je hodnocena samostatnou známkou.

 

 • Vyhledejte (dle konzultačních hodin) příslušného pedagoga uvedeného pod daným návrhem oblasti bakalářského / diplomového úkolu a sdělte mu záměr vypracovat bakalářskou / diplomovou práci pod jeho vedením.
 • Schválení přihlášených témat bude probíhat na nejbližší schůzi katedry HV, kde bude také stanoven oponent práce. Po schválení tématu si může student kopii formuláře Zadání bakalářské práce / Zadání diplomové práce vyzvednout na sekretariátu katedry HV.
 • V případě, že student projeví záměr vypracovat bakalářskou / diplomovou práci z jiné oblasti, než je uvedena v seznamu, obrátí se na některého z kmenových pracovníků katedry.
 • Bakalářskou / diplomovou práci si mohou zadat i studenti z nižších ročníků studia.
 • Součástí diplomové/bakalářské práce je nově evidenční list. Tento arch je nutné vložit do diplomové/bakalářské práce, a to jako její zcela poslední list, tj. za přílohami. List se nevkládá volně, ale je součástí vazby.
 • Bakalářskou či diplomovou práci je student povinen předložit vedoucímu práce k závěrečnému schválení nejpozději týden před odevzdáním.
 • Upozornění! Studenti 5-letého neděleného magisterského studia HV v kombinaci s druhým oborem (ČJ, AJ, SB,..) si do formuláře zadávají pouze obor Hudební výchova. Studenti navazujícího magisterského studia HV v kombinaci s ČJ, AJ aj. volí téma pouze z oboru Hudební výchova; studenti kombinace HV-SB volí téma z oborů Hudební výchova nebo Sbormistrovství a studenti kombinace HV-NÁ volí téma z oborů Hudební výchova nebo Hra na nástroj.

 

 

Doc. MgA. Jana Palkovská                                                                       
vedoucí katedry HV

 


Tato kategorie je momentálně prázdná